0 views

Maynila sa mga kuko ng liwanag

Maynila sa mga kuko ng liwanag is a movie starring Hilda Koronel, Bembol Roco, and Lou Salvador Jr.. Júlio Madiaga, a 'provinciano', arrives in Manila to search for Ligaya, his loved one.

Duration: 125 min

Release: 1975

7.9